Sponsorizări

companii, instituţii (20% - 3‰)

persoane fizice (2%)

 

 

 

companii, instituţii (20% - 3‰)

 

Cele mai multe dintre nevoile financiare ale Fundaţiei culturale TUDOR-ART sunt legate de cheltuielile de documentare şi de procesările datelor şi ale documentaţiilor utilizate în derularea proiectelor descrise. Termenele pe care ni le-am propus depind în mod firesc de numărul sponsorizărilor importante atrase de la companii şi de la instituţiile care au dreptul legal să susţină financiar, prin contract de sponsorizare, activitatea organizaţiilor non-profit.

 

Companiile cunosc deja cadrul legal în care se înscrie această susţinere. Îl amintim în cele ce urmează:

 

Codul Fiscal (Legea 571/2003), Capitolul 3, alineatul (4): Contribuabilii care efectueazã sponsorizãri şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea şi legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri; b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

 

Legea sponsorizării (Legea 32/1994), Art. 4(1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:
a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific-cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice.

 

Mulţumim pentru că aţi decis personal în ce trebuie investiţi 20% din impozitul pe profit, în limita a 3‰ din cifra de afaceri!


Numele companiei figurează acum în Registrul permanent al sponsorilor fundaţiei culturale TUDOR-ART. Imediat după confirmarea sponsorizării, veţi primi codul de acces la acest document.

 

 

persoane fizice (2%)

 

Īn fiecare an poţi dona tu īnsuţi 2% din impozitul pe care l-ai platit deja pentru veniturile din anul trecut. Efortul e minimal.

 

1. Consultă-ţi contabilul personal sau pe cel al instituţiei unde lucrezi. El îţi va spune cel mai rapid cât impozit ai plătit şi care e suma exactă cu care poţi sponsoriza Fundaţia culturală TUDOR-ART.

 

2. Vei completa câteva date personale pe formularul 230 (dacă ai obţinut venituri numai din salariu) sau formularul 200 (dacă ai obţinut şi alte venituri impozitate; ex. chirii), suma destinată sponsorizării şi datele furnizate de noi:

 

Denumirea entităţii non-profit: Fundaţia TUDOR-ART
Cod de identificare fiscală a entităţii non-profit: 24565223
Cont bancar (IBAN): RO18 BTRL 0390 1205 M166 69XX

 

Formularele utilizate în această etapă şi Instrucţiunile de completare a lor sunt aici. Important: dacă te încadrezi în categoria celor care au obţinut venituri atât din salarii cât şi din alte surse, va trebui să completezi ambele formulare!

 

3. Ataşază formularului completat fişa fiscală pe anul precedent (această fişă o primeşti de la contabilul firmei unde lucrezi - el o completează şi o depune la Administraţia Financiară în fiecare an, până la 1 martie).

 

4. Trimite cele două documente cu semnătura ta la Administraţia Financiară, până la 15 mai.

 

5. Comunică-ne aici că ai utilizat acest drept în favoarea Fundaţiei TUDOR-ART pentru a urmări finalizarea opţiunii tale.

 

Īţi mulţumim pentru că ai decis tu īnsuţi īn ce trebuie investit 2% din impozitul pe care l-ai plătit!

 

Numele tău figurează acum în Registrul permanent al sponsorilor Fundaţiei culturale TUDOR-ART. Imediat după confirmarea sponsorizării, vei primi codul de acces la acest document.

 

 

 

 

 

Invitaţie la cARTE
2012-09-16

 

Pentru realizarea īn timpul propus a proiectului cARTE, Fundaţia culturală TUDOR-ART se bazează pe contribuţia partenerilor ...

mai mult

 

Invitaţie la gallerya.ro
2012-09-15

 

Scopul proiectului nostru gallerya.ro este acela de a imbogăţi şi de a īmbunătăţii comunicarea dintre actorii care acţionează pe piaţa de artă. Toate serviciile oferite aici sunt GRATUITE ...

mai mult

 

Donaţii pentru proiectul cARTE
2012-09-14

 

Fundaţia culturală TUDOR-ART este interesată de donaţii de afişe, pliante, cataloage şi alte documente care s-au editat cu prilejul organizării expoziţiilor de arte plastice ...

mai mult

 

 

 

Un succes expozițional: ZAMFIRA 50

2012-11-10

Invitație lansare album și expoziție retrospectivă ZAMFIRA 50

2012-11-05

Proiect album Dumitru ZAMFIRA

2012-09-10

Donaţie de publicaţii ale caselor de licitaţii

2011-05-12

10.800 de artişti romāni monitorizaţi

2011-05-09